Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
qv.sales.nl@digicert.com

RDW Certificaten

Het aanleveren van het digitale Certificaat van Overeenstemming (CVO) is de start van de inschrijving van een nieuw voertuig. Fabrikanten, of de vertegenwoordiger van de fabrikant, die op de typegoedkeuring van het voertuig staan, moeten de digitale CVO ondertekenen door gebruik te maken van een aan hen uitgegeven signing certificaat.

In het CVO staat de fabrikant vaak vermeld onder item 0.5. De vertegenwoordiger van de fabrikant staat vaak in het CVO vermeld in item 0.9.

Vanaf 1 januari 2018 zullen alle digitale CVO’s ondertekend moeten worden met een signing certificaat.

Digitale handtekening CVO’s

QuoVadis Trustlink B.V. levert de benodigde digitale handtekening conform de eisen van RDW. Deze digitale handtekening wordt gebruikt om het digitale bericht, de zogenaamde Initiële Voertuig Informatie (IVI), te tekenen. Elke wijziging in het bericht na het zetten van de handtekening maakt de digitale handtekening ongedaan.

In de digitale handtekening staat de organisatienaam van de fabrikant of de organisatienaam van de vertegenwoordiger van de fabrikant zoals vermeld in de typegoedkeuring op het CVO. Daarnaast wordt ook de locatie (vestigingsplaats) en het land van de organisatie vermeld. Naam, locatie en land moeten overeenkomen met de vermelding van betreffende organisatie (rechtspersoon) in het handelsregister van het land waar deze organisatie is gevestigd.

Een digitale handtekening voor het tekenen van digitale CVO’s kunt u aanvragen via deze link.

Aanvraag stappen

Volg deze link en vul de gegevens van de fabrikant (of zijn vertegenwoordiger) in. Daarbij wordt gevraagd om een gedigitaliseerd uittreksel van de organisatie uit het handelsregister toe te voegen.

Het certificaat wordt uitgereikt aan een natuurlijk persoon, de certificaathouder. In de aanvraag wordt daarom ook gevraagd om de naam- en contactgegevens van deze natuurlijke persoon.

Het online aanvragen eindigt met de details voor op uw factuur en een keuze op welke wijze u wenst te betalen. Na ontvangst van de betaling door QuoVadis ontvangt de certificaathouder een uitnodiging om het certificaat te downloaden.

Met een daarvoor geschikte applicatie kunnen de digitale CVO’s worden ondertekend door gebruik te maken van het gedownloade certificaat.